INCENTIUS I AJUDES

Resolució de 29 de novembre de 2018, por la qual es modifica la Resolució de 3 de novembre de 2016, de concessió d'una subvenció nominativa a Ford España, S.L., per a la realització de les inversions d'adeqüació en la terminal logística de l'àrea industrial d'Almussafes

ORDRE 3/2019, de 14 de març, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'industrialització.

ORDRE 3/2019, de 14 de març, per la qual es modifica parcialment l'Ordre 22/2016, de 27 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes en matèria d'industrialització.

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2019, per la qual es convoquen per a l'exercici 2019 els programes d'ajudes en matèria d'industrialització per a donar suport a accions desenvolupades per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal, així com per entitats que gestionen àrees industrials en la Comunitat Valenciana.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de desembre de 2018, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial, a realitzar durant l'any 2019.

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 17 de desembre de 2018, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial, a realitzar durant l'any 2019.

Presentació convocatòries ajudes PEIV 2ª fase d'implementació

Presentació convocatòries ajudes PEIV 2ª fase d'implementació

Conveni entre la Generalitat i la Universitat Jaume I de Castelló per a contribuir a la financiació de la Càtedra Innovació Ceràmica "Ciutat de Vila·Real" per a la realització d'activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la promoció de la cultura sobre el sector. Exercici 2018

Conveni entre la Generalitat i la Universitat Jaume I de Castelló per a contribuir a la financiació de la Càtedra Innovació Ceràmica "Ciutat de Vila·Real" per a la realització d'activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la promoció de la cultura sobre el sector. Exercici 2018

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, de correcció d'errades de la resolució de 27 de desembre de 2018, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

RESOLUCIÓ de 8 de gener de 2019, de correcció d'errades de la resolució de 27 de desembre de 2018, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes en matèria d'industrialització, destinades a associacions empresarials industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes en matèria d'industrialització, destinades a associacions empresarials industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2018, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2019, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors de la Comunitat Valenciana del calçat, ceràmic, metal·lomecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció, plàstic, envasos i embalatge, productes infantils, paper i arts gràfiques, valorització de residus i els sectors emergents de la biotecnologia, producció audiovisual i la producció de videojocs, dins de la segona fase d'implantació del Pla Estratègic de la Indústria Valenciana.

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2018, per la qual es resol la concessió addicional d'ajudes a l'empara de la Resolució de 27 de desembre de 2017, per la qual es publica la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana

RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2018, per la qual es resol la concessió addicional d'ajudes a l'empara de la Resolució de 27 de desembre de 2017, per la qual es publica la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana

Conveni entre la Generalitat i FDI per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'indústria: suport a la 13ª fase d'inversions en modernització d'infraestructures i instal·lacions industrials i dotació de serveis en l'àrea industrial d'Almussafes i zones limítrofes. Exercici 2018

Conveni entre la Generalitat i FDI per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'indústria: suport a la 13ª fase d'inversions en modernització d'infraestructures i instal·lacions industrials i dotació de serveis en l'àrea industrial d'Almussafes i zones limítrofes. Exercici 2018

Conveni entre la Generalitat i Ford España, S.L., per al suport a la transformació modernitzadora de l'estructura productiva a través d'inversiones destinades o vinculades al procés de fabricació del nou model de vehicle FORD (KUGA). Exercici 2018. SA 52299

Conveni entre la Generalitat i Ford España, S.L., per al suport a la transformació modernitzadora de l'estructura productiva a través d'inversiones destinades o vinculades al procés de fabricació del nou model de vehicle FORD (KUGA). Exercici 2018. SA 52299

Conveni entre la Generalitat i Ford España, S.L., per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'indústria: desenvolupament de solucions sostenibles de mobilitat. Ejercici 2018. SA52305

Conveni entre la Generalitat i Ford España, S.L., per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'indústria: desenvolupament de solucions sostenibles de mobilitat. Ejercici 2018. SA52305

Conveni entre la Generalitat i Ford España, S.L., per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'indústria: suport a inversions productives sostenibles en el sector de l'automoció. Exercici 2018. SA.51978

Conveni entre la Generalitat i Ford España, S.L., per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'indústria: suport a inversions productives sostenibles en el sector de l'automoció. Exercici 2018. SA.51978

Conveni entre la Generalitat i Ford España, S.L. per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'indústria: suport de projectes de desenvolupament experimental en el sector de l'automoció. Exercici 2018. SA.51943

Conveni entre la Generalitat i Ford España, S.L. per al desenvolupament de l'actuació en matèria d'indústria: suport de projectes de desenvolupament experimental en el sector de l'automoció. Exercici 2018. SA.51943

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2018, per la qual es resol la concessió de les ajudes convocades per Resolució de 27 de desembre de 2017, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

RESOLUCIÓ de 2 d'agost de 2018, per la qual es resol la concessió de les ajudes convocades per Resolució de 27 de desembre de 2017, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2018, per la qual s'incrementa i es redistribueix per sectors la dotació de la convocatòria de 27 de desembre de 2017, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del pla estratègic de la indústria valenciana.

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2018, per la qual s'incrementa i es redistribueix per sectors la dotació de la convocatòria de 27 de desembre de 2017, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta - moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del pla estratègic de la indústria valenciana.

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2018, per la qual es resol la convocatòria de 21 de febrer de 2018, d'ajudes en matèria d'industrialització per a plans d'acció destinats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal.

RESOLUCIÓ de 10 de juliol de 2018, per la qual es resol la convocatòria de 21 de febrer de 2018, d'ajudes en matèria d'industrialització per a plans d'acció destinats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal.

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2018, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, les ajudes per a plans d'acció destinats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal.

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2018, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2018, les ajudes per a plans d'acció destinats a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses industrials de la Comunitat Valenciana, desenvolupats per associacions empresarials d'àmbit multisectorial i comarcal.

Presentació convocatòria associacions industrials 2018