Visualització de contingut web

Diagnòstic d'Instal·lacions

El Plà d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial té els següents objectius:

 • Conscienciació de la ciutadania
 • Percepció de la seguretat industrial com a motor econòmic
 • Generació d'activitat directa i indirecta
 • Millora de la qualitat en la prestació dels serveis de les empreses
 • Diferenciació a través del segell ‘Sí, Seguretat Industrial'
 • Posar en valor la societat del benestar

Accions durant l'exercici 2019:

 • Més de 500 diagnòstics de seguretat industrial en locals e  instal·lacions de pública concurrència, realitzats per ASEIVAL.
 • Difusió mitjançant:
  • Jornades
  • Esdeveniments
  • Pàgina web
  • Material promocional
  • Articles divulgatius en revistes tècniques
  • Etc.

Agents:

 • Membres del Consell Valencià de Coordinació de la Seguretat Industrial
 • Organismes de Control: ASEIVAL
 • Associacions Professionals: FEMEVAL i FEMPA
 • Col·legis Professionals: COIICV i COGITICOVA
 • Agents socials: CEV, CCOO i UGT