CONSULTES WEB

Instal·lacions industrials: consulta pública (NOVETAT)

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, posa a la disposició de la ciutadania, la consulta de totes les...

Instal·lacions industrials: consulta per la persona TITULAR (NOVETAT)

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, posa a la disposició dels titulars, la consulta de totes les seues...

Exàmen d'instal·ladors: consulta de centres, convocatòries (lloc i hora de les proves) i notes

Consulta l'aplicació per a conéixer els centres de formació, llocs i hora de les proves de cada especialitat, i per a comprovar si ha superat o no els exàmens d'obtenció del carnet...

Examen d'instal·ladors: preregistre de sol·licituds

Aquesta aplicació facilita l'emplenament de les sol·licituds d'examen i la seua entrega.

Tèrmiques: preregistre de certificats de final d'obra d'instal·lació tèrmica en edifici.

Servei que s'ofereix als instal·ladors de calefacció, aigua calenta sanitària i climatització per al prerregistre dels certificats d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

Registre d'Establiments Industrials (ARCO)

Entre les competències de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball hi ha el manteniment d'un conjunt de registres...

Registre d'Empreses Instal·ladores (ARCO)

Entre les competències de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball hi ha el manteniment d'un conjunt de registres...

AIRE

Sistema per a la comunicació de les actuacions sobre instal·lacions industrials per part dels organismes de control.

Verificació de certificats

Comprova per mitjà de serveis en línia els certificats.

SAUCE

Segellament Automàtic de Connexions Elèctriques.