Tràmits i consultes web

SAUCE

Segellament Automàtic de Connexions Elèctriques.

Consulta de convocatòries dels exàmens d'instal·ladors

Consulta la aplicación para comprobar si ha superado o no las pruebas de exámenes para la obtención del carné de instalador y mantenedor.

AIRE

Sistema per a la comunicació de les actuacions sobre instal·lacions industrials per part dels organismes de control.

Examen d'instal·ladors: prerregistre de sol·licituds

Esta aplicació facilita l'emplenament de les sol·licituds d'examen i la seua entrega.

SAUCA

Esta aplicación està disponible soles per a consulta a partir del 2 de Octubre de 2012.

Tèrmiques: prerregistre de certificats de final d'obra d'instal·lació tèrmica en edifici.

Servicio que se ofrece a los instaladores de calefacción, agua caliente sanitaria y climatización para el prerregistro de los certificados de final de obra de instalaciones térmicas en edificio.

Verificació de certificats

Comprova per mitjà de servicis on-line els certificats.