BREXIT

Informació BREXIT

Informació BREXIT

 

 

 

 

  • Generalitat Valenciana. Europe Direct

 

        - http://www.europedirect.gva.es/va/web/brexit

 

 

  • Alerta Europa. Butlletí d'informació sobre les principals novetats adoptades o en procés d'adopció de la Unió Europea, elaborat per la Generalitat Valenciana

 

  • IVACE. Nou punt d'atenció BREXIT

 

  • Preparats per al BREXIT. Lloc web del Govern d'Espanya que facilita la informació necessaria per a afrontar la nova situació.

 

 

  • ICEX: Cheque Brexit

    -https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/servicios-a-medida/servicios-personalizados/cheque-brexit/index.html

 

 

 

  • Comissió Europea

      - Requeriment exportacions en cas d'eixida del Regne Unit de la UE sense acord: MADB

 

       -https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-es

 

       -https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_es.pdf

 

       -https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/leaflet-brexit-customs-guide-     for-businesses_es.pdf

 

  • Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana

        - Preparació de la seva empresa per al Brexit

 

        - Consultes BREXIT