Novetats

« Ves enrere

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la segona resolució de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim de 8.633,38 euros.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, mitjançant la qual s'acorda donar publicitat a les subvencions concedides després de la segona resolució de la convocatòria establida en la Resolució de 26 de març de 2018, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es convoquen les ajudes de suport a la promoció exterior de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2018, amb càrrec al programa 762.10, línia de subvenció S8013 per import global màxim de 8.633,38 euros.