Visualització de contingut web

Mercats i Mercats de venda no sedentària

Els mercats municipals són un signe d'identitat de l'estructura comercial tradicional de la nostra Comunitat. La Generalitat, entre altres actuacions, col·labora activament amb els ajuntaments i amb diversos agents econòmics per a adequar-los a les necessitats actuals de les persones consumidores.
Aquestes actuacions, emmarcades en les competències de dinamització i millora d'entorns comercials urbans, tenen com a finalitat:
  • Aconseguir un comerç més innovador i tecnificat.
  • Implantar una cultura de la qualitat en el servei.
  • Impulsar la responsabilitat mediambiental.
Els mercats municipals són competència de les entitats locals, que han de vetlar per prestar un servei amb la màxima eficiència i que respecte un equilibri pressupostari. A més a més, en tractar-se d'un servei públic vinculat a unes activitats amb finalitat de lucre, és important que l'Administració vigile que es realitza en condicions de competència lleial i que no perjudique la ciutadania.

En els enllaços següents podeu consultar els mercats municipals de la Comunitat, i també els mercats de venda no sedentària.