Novetats

LLEI 3/2018, de 16 de febrer, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana.

LLEI 3/2018, de 16 de febrer, de la Generalitat, per la qual es modifiquen els articles 17, 18 i 22, i la disposició transitòria quarta, de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de...

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de gener de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual es designen els membres de les juntes electorals per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de comerç,...

CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 de gener de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual es designen els membres de les juntes electorals per a la renovació dels òrgans...

DECRET LLEI 1/2018, de 2 de febrer, pel qual es deroga la disposició addicional segona, sobre el personal en els establiments de distribució al detall i venda al públic de carburants i combustibles, de la Llei 1/2011, de 22 de març.

DECRET LLEI 1/2018, de 2 de febrer, del Consell, pel qual es deroga la disposició addicional segona, sobre el personal en els establiments de distribució al detall i venda al públic de carburants i...

Calendari de fires comercials de la Comunitat Valenciana 2018

Resolució de 24 de novembre de 2017, del director general de Comerç i Consum, per la qual es fa públic el calendari de fires comercials de la...

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2018, per la qual es convoquen eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ d'11 de gener de 2018, del director general de Comerç i Consum, per la qual es convoquen eleccions per a la renovació dels òrgans de govern de les cambres oficials de Comerç,...

Mostrant 1 - 5 de 7 resultats
Articles per pàgina 5
de 2