Unió Europea

Bandera Unió Europea

 

Novetats

Extracte de la resolució de recurs alçada de l'expedient 032017SAT000060. Infracció administrativa molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals.

Extracte de la resolució de recurs alçada de l'expedient 032017SAT000060. Infracció administrativa molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals.

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social, dins del Programa de Foment del...

RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim...

Extracte de la Resolució 21 de setembre de 2017, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de la Seguretat Social dins del Programa de...

Extracte de la Resolució 21 de setembre de 2017, de la Direcció General de Treball i Benestar Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a finançar els costos fixos d'inclusió en el...

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, per la qual es disposa el registre i publicació del text del Conveni col·lectiu de treball de la fusta, fusteria, moble i afins de la Comunitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 28 d'abril de 2017, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació del text del Conveni col·lectiu de treball de la fusta,...

DECRET 109/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2018.

DECRET 109/2017, de 28 de juliol, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d'aplicació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l'any 2018.

Mostrant 1 - 5 de 21 resultats
Articles per pàgina 5
de 5