Novetats

Declaració responsable per a exercir l'activitat professional de proveïdor de servicis energètics. Inici de l'activitat, modificació i cessament. Reial Decret 56/2015.

Declaració responsable per a exercir l'activitat professional de proveïdor de servicis energètics. Inici de l'activitat, modificació i cessament. Reial Decret...

Instal·lació de miniparques eòlics (fins 3MWe) no subjectes al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

Instal·lació de miniparques eòlics (fins a 3MWe) no subjectes al Pla Eòlic de la Comunitat Valenciana.

Comunicació de la realització de l'auditoria energètica de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana.

Comunicació de la realització de l'auditoria energètica de les instal·lacions radicades a la Comunitat Valenciana.