Preguntes freqüents sobre les noves subvencions en matèria d'artesania per la COVID-19

01. Han quedat sense efecte les ajudes en matèria d'artesania?

No. Les ajudes per a pimes i micropymes que exercisquen activitat artesana convocades per Resolució de 17 de desembre de 2019 de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, AVALEM ARTESANIA (expt. CMAPY4), continuen vigents.

02. Si ja vaig presentar una sol·licitud per a AVALEM ARTESANIA, he de realitzar algun tràmit addicional?

No necessàriament. La sol·licitud seguirà la seua tramitació ordinària tal com la va presentar, però té l'opció de presentar un nou projecte d'actuació, ajustat a les necessitats i possibilitats reals d'execució, dins del termini establit en la convocatòria, segons estableix el resolc segon de la Resolució de 8 de maig de 2020 de la directora general de Comerç, Artesania i Consum.

La modificació de la sol·licitud presentada es realitzarà a través d'este enllaç.
       

03. Puc sol·licitar una nova ajuda?

Sí. Si es troba entre les beneficiàries que es recullen en l'article 5.1.c del Decret 66/2020, de 5 de juny, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19, pot sol·licitar les dues ajudes que es convoquen en el mateix (pot consultar la guia de preguntes freqüents sobre la tramitació comuna a les noves ajudes). Les ajudes són de dos tipus:
      

  • Ajudes per a despeses corrents (CMCOCO):

Es consideraran subvencionables les despeses corrents realitzades en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

  • Ajudes per a inversions (CMICOV):      

Ajudes per a inversions relacionades amb la COVID-19, realitzades en equipament destinat a l'adaptació o transformació dels punts de treball i venda per a aconseguir la prevenció i protecció d'artesans i compradors d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.

Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades  des de l'1 de març.

04. Què ocorre si vaig sol·licitar ajuda per a assistir a una fira o una altra activitat que s'ha suspés?

Si totes les actuacions per a les quals ha sol·licitat ajudes han sigut anul·lades, el millor és desistir de la seua sol·licitud per a permetre que s'agilitze la tramitació de la resta, ja que en efectuar-se la seua concessió en règim de concurrència competitiva qualsevol retard en la tramitació d'una sol·licitud comporta el retard de la resolució del procediment.

Si s'ha anul·lat alguna actuació però part segueixen avant, pot modificar el seu projecte d'actuació com s'ha explicat anteriorment.

05. Què he de fer si vaig sol·licitar ajuda per a una fira o una altra activitat i encara no sé si es realitzarà?

Si encara no té la seguretat de si es realitzarà l'actuació  per a la qual ha presentat la sol·licitud d'ajuda però no vol canviar la memòria, la sol·licitud seguirà la seua tramitació i en qualsevol moment podrà desistir de la mateixa si ho considera oportú.

       

 

06. Com puc realitzar un consulta sobre les noves ajudes per la COVID-19 en matèria de comerç i artesania?

Les consultes es realitzaran a través de la següent adreça de correu electrònic: comerc_ajudes@gva.es

En qualsevol cas, NO es proporcionarà informació sobre expedients oberts a través d'aquesta adreça de correu electrònic.

També pot consultar les preguntes freqüents de caràcter general sobre les noves ajudes en matèria de comerç i artesania disponibles en aquesta mateixa web.