Acord de la comissió Tècnica de la Mesa de Diàleg Social

Acuerdo de la Comisión Técnica de la Mesa de Diálogo Social (Anexo I -Bases de la convocatoria)